Op weg naar een duurzame toekomst

Bazalt Wonen verduurzaamt haar huurwoningen. Dat levert een huurder meer wooncomfort op en maakt de woning energiezuiniger. Dit is een belangrijke stap naar ons doel van een CO2 neutrale woonomgeving in 2050. Om het wonen in een huurwoning van Bazalt Wonen betaalbaar te houden, hebben wij ervoor gekozen om niet de gebruikelijke redelijke huurverhoging te vragen voor het aanbrengen van isolerende maatregelen. De kosten voor de verduurzaming neemt Bazalt Wonen op zich.

Huurders waar isolerende maatregelen zijn uitgevoerd, ontvangen bericht dat zij hier niet voor hoeven te betalen. Huurders die eerder nee hebben gezegd tegen het aanbod van isolerende maatregelen ontvangen een brief dat de werkzaamheden volgend jaar alsnog worden uitgevoerd, zonder dat ze daar voor de gebruikelijke, redelijke huurverhoging hoeven te betalen.

Het is mogelijk dat dit beleid in de toekomst wordt aangepast.

Meer weten?

Stel uw vragen aan Bazalt Wonen, via telefoonnummer 088 520 4000 of stuur een e-mail naar infobazaltwonennl of bekijk meer informatie over Duurzaam Wonen.