Werken bij Bazalt Wonen

Duurzaamheidsambitie

In het klimaatakkoord van Parijs staat dat Nederland in 2050 vrij moet zijn van aardgas. Bazalt Wonen levert graag haar bijdrage hieraan. We willen dat onze bestaande woningvoorraad toekomstbestendig is. In 2050 zijn onze woningen daarom energie- en CO2-neutraal en worden duurzame energie- en warmtebronnen gebruikt. Dat betekent dat de woningen goed geïsoleerd en energiezuinig zijn, niet meer afhankelijk zijn van aardgas en worden verwarmd met hernieuwbare energie. 

Om dit te bereiken, hebben onze woningen in 2030 gemiddeld een energielabel A. Het verduurzamen van ons woningbezit is daarom gekoppeld aan de achtjaarlijkse onderhoudsplanning. Zodat we in 2030 ons gehele woningbezit hebben verduurzaamd volgens de afgesproken normen. 

Dit doen we natuurlijk niet alleen. We werken hierin samen met onze partners: Zo ondertekende Bazalt Wonen in de gemeente Altena het Klimaatmanifest en participeren we in de Gemeenten Altena en Zaltbommel in het opstellen van de Warmtevisie: Een plan dat uiteindelijk moet leiden tot een gasloze woningvoorraad in 2050 en waarbinnen we nu de eerste stappen zetten om dat te realiseren.

Veelgestelde vraag

Lees ook
  • Duurzaam wonen 
  • Zelf energie besparen 
  • Onze woningen van het gas af
Downloads

Onze duurzaamheidsvisie