Geen objecten gevonden

Aanvraagformulier woningruil

Hieronder staat het aanvraagformulier voor woningruil.
Wij vragen u het formulier twee keer in te vullen. Eenmaal voor uzelf en eenmaal voor de persoon waarmee u van woning wilt ruilen.

Daarnaast vragen wij u de volgende bijlagen mee te sturen met uw aanvraag. Deze kunt u onderaan het formulier toevoegen.

  • Adresuittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (niet ouder dan 3 maanden) waarop alle personen zichtbaar zijn die op het huidige adres wonen. Als een van de personen die mee verhuist op een ander adres woont, moet u ook van dit adres een adresuittreksel aanleveren. Met een persoonsuittreksel gaan wij niet akkoord. Wij adviseren u bij ontvangst te controleren of u het juiste uittreksel heeft gekregen.
  • Een Inkomensverklaring (IBRI, voorheen IB60 genoemd) of IB aanslag (inkomstenaanslag die u ontvangt nadat u uw aangifte hebt gedaan bij de Belastingdienst) van u en alle meeverhuizende personen. Deze verklaring vraagt u op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. U ontvangt deze verklaring binnen vijf werkdagen.
  • Kopie recente inkomensgegevens (salarisstrook of bank/giroafschrift) van aanvrager(s).
  • Kopie legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlands rijbewijs, vreemdelingendocument of identiteitskaart) van alle meeverhuizende personen.
  • Een Verklaring verhuurder. De verhuurder van uw eventuele huidige huurwoning verklaart hiermee dat u de woning volgens de geldende voorwaarden heeft gehuurd.
Uw gegevens
Uw corporatie
Huidig woningtype
Bijlagen (uploaden)

Meer weten?