Werken bij Bazalt Wonen

Publicaties en documenten

Onze publicaties en belangrijke documenten leest u op deze pagina terug.

Documenten over Bazalt Wonen

ANBI-status Bazalt Wonen
Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting
Visie en strategie van Bazalt Wonen
Woonvisie Altena 2021-2025
Woonvisie Bommelerwaard 2021-2025
Presentatieafspraken Altena 2022-2023
Inkoopvoorwaarden Bazalt Wonen
Bazalt Wonen | Jaarrekening 2021
Opbrengstdocument 2021 | Samen op weg
Meer weten over ons?
Inkoopvoorwaarden Bazalt Wonen Jaarrekening Bazalt Wonen 2021 ANBI-status Bazalt Wonen 2021 Ons Opbrengstendocument 2021