Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Aanpassingen website Woongaard

Publicatiedatum: 21-06-2016

Bazalt Wonen biedt haar vrijkomende woningaanbod dagelijks te huur aan op de website www.woongaard.com.  Op deze website worden vanaf 21 juni 2016 enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Met deze aanpassingen willen de samenwerkende corporaties u helpen om uw gegevens actueel te houden en proberen zij nog beter aan te sluiten bij de huidige regelgeving. 

Houd uw gegevens actueel; voorkom teleurstellingen achteraf 

Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari 2016 woningen passend toewijzen. Dat betekent dat de hoogte van de netto huur moet aansluiten bij de hoogte van het verzamelinkomen en de grootte van het huishouden van de nieuwe huurder. Om te bepalen wat uw inkomen is, moet u beschikken over een Inkomensverklaring van de Belastingdienst (of over een aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor). 

Als u uw gegevens goed invult, dan krijgt u alleen de woningen te zien waarop u kunt reageren (passend aanbod). Deze gegevens worden bij toewijzing van een woning altijd gecontroleerd. Als uw gegevens niet kloppen, kan de toewijzing niet doorgaan. Met het actueel houden van uw gegevens voorkomt u dus teleurstellingen achteraf.

Wat verandert er voor u? 

  • Melding Inkomen Verouderd: Elke woningzoekende ontvangt na inloggen een melding dat zijn inkomensgegevens mogelijk verouderd zijn. De inkomensverklaring van 2015 is namelijk beschikbaar en op te vragen bij de Belastingdienst (Belasting Telefoon: 0800-0543). Pas na het invullen van het actuele inkomen en jaartal verdwijnt deze melding
  • Automatische Indexering Verzamelinkomen: Het opgegeven verzamelinkomen wordt vanaf nu automatisch geïndexeerd naar het huidige jaar (2016). Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren 
  • Netto Huur: In plaats van de bruto huurprijs zal voortaan de netto huurprijs worden getoond in woningadvertenties en zoekresultaten. De netto huurprijs (bruto huurprijs minus de servicekosten) sluit beter aan bij de huidige regelgeving rond inkomensgrenzen en maximale netto huurprijzen. Ook zijn huurprijzen van woningen binnen uw passend aanbod hierdoor beter met elkaar te vergelijken
  • Flexibele Huur: Sommige woningen worden aangeboden met een flexibele netto huurprijs, dat wil zeggen dat de huurprijs wordt aangepast aan uw inkomen. Deze woningen vindt elke woningzoekende terug in zijn persoonlijk woningaanbod. 

Nieuwe Inkomensuitleg pagina 

Voor alle inkomens gerelateerde vragen verwijzen wij u graag naar de nieuwe Inkomens-uitleg pagina.