Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Alles over de jaarlijkse huurverhoging

Publicatiedatum: 03-05-2016

Ieder jaar verhoogt Bazalt Wonen per 1 juli de huur. De huurverhoging die Bazalt Wonen dit jaar doorvoert is 1%. Deze huurverhoging geldt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Ondanks dat het al een aantal jaren is toegestaan om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren, kiest Bazalt Wonen daar in 2016 opnieuw niet voor. Dat heeft vooral te maken met het beperken van de woonlasten. Bij veel mensen gaat een groot deel van het inkomen op aan de totale kosten van de huur, de energie en de gemeentelijke belastingen. Bazalt Wonen wil haar steentje bijdragen aan het betaalbaar houden van wonen. Daarnaast is Bazalt Wonen van mening dat de inkomensafhankelijke huurverhoging een vorm van belasting heffen is. En dat is een taak die bij de overheid ligt, niet bij de corporaties. Daarom heeft Bazalt Wonen besloten om aan (bijna) alle huurders een voorstel te doen met daarin een huurverhoging van 1%, ongeacht uw inkomen. 

Uitzonderingen

Huurt u een garage, parkeerplaats of berging? Dan geldt weliswaar het huurverhogingspercentage van 1%, maar het kan zijn dat u een lagere huurverhoging ontvangt. Dat komt doordat Bazalt Wonen voor deze producten een maximale prijs heeft vastgesteld.

Huurt u een woning die gesloopt gaat worden? Als de start van het slooptraject al officieel in gang is gezet, dan krijgt u geen huurverhoging. U heeft hierover dan al eerder bericht van ons ontvangen. 

Ook huurders van nieuwbouwwoningen die na 1 december 2015 zijn opgeleverd, ontvangen dit jaar nog geen voorstel van Bazalt Wonen voor de jaarlijkse huurverhoging. Dit zal in 2017 wel het geval zijn. 

Daarnaast krijgen enkele geselecteerde woningen een aangepast huurverhogingspercentage. Dit heeft te maken met de huurtoeslaggrens.

Bezwaar maken?

Misschien bent u het niet eens met de huurverhoging. Dan kunt u tot 1 juli 2016 bezwaar indienen bij Bazalt Wonen. Dat betekent dat wij uw bezwaar uiterlijk 30 juni 2016 ontvangen moeten hebben. Na ontvangst nemen wij contact met u op. Komen we er samen niet uit, dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie. 

U kunt bezwaar aantekenen op de volgende gronden:

  • De huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan.
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging klopt niet.
  • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling.
  • De verhuurder wil binnen 12 maanden na ingang van de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen.
  • Het voorstel tot huurverhoging is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum gedaan.
  • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

Bezwaar maken op basis van een onderhoudsgebrek is niet mogelijk. Daar zijn andere wegen voor. Neem daarvoor contact met ons op!

Huurverhoging en huurtoeslag?

Komt u op basis van uw inkomen en uw huurbedrag in aanmerking voor huurtoeslag? Dan verandert met het verhogen van de huur ook de hoogte van de huurtoeslag. Meer informatie over huurtoeslag en het aanvragen ervan leest u op de website www.belastingdienst.nl of op www.mijntoeslagen.nl