Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Bazalt Wonen ondertekent Taalakkoord Rivierenland

Publicatiedatum: 19-09-2018

Bazalt Wonen is in 2017 bondgenoot geworden in het bondgenootschap voor Laaggeletterdheid Rivierenland. Het thema Laaggeletterdheid spreekt ons erg aan. Wonen gaat namelijk niet over stenen, maar over mensen. De laatste jaren is er veel veranderd. Wij zijn er vooral voor mensen met een lager inkomen en de kwetsbare groepen in onze samenleving. Het gaat gelukkig goed met veel van onze huurders, maar lang niet met iedereen. We zien nog steeds een grote groep die moeite heeft zich staande te houden. Wij vinden het belangrijk om ons steentje hieraan bij te dragen.

Op 13 september 2018 hebben wij het Taalakkoord Rivierenland ondertekend. 47 organisaties in Rivierenland werken de komende jaren samen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en voorkomen. Dit doen zij binnen de coalitie Taalakkoord Rivierenland. Het Eerstelijnscentrum Tiel en de Woningcorporaties KleurrijkWonen en Bazalt Wonen sloten zich als nieuwe partners aan bij het Taalakkoord.

In het Taalakkoord staan duidelijk werkafspraken en taakverdelingen om de ambities van het bestaande bondgenootschap uit te breiden en te verankeren. Daarnaast sluit dit akkoord aan bij het landelijk actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Wij zetten ons hiermee in voor een duurzame samenwerking waar laaggeletterdheid herkend en gesignaleerd wordt.

We verwijzen daarnaast actief door naar aanbieders van educatietrajecten.

En wat doen we nog meer? We hebben de volgende acties op laten nemen in het Taalakkoord. 

  • Onze nieuwe website is 28 augustus live gegaan. Alle teksten op onze website zijn op taalniveau B1 geschreven. De teksten zijn korter en makkelijker leesbaar. Ook wordt er meer gebruikt gemaakt van foto’s en filmpjes dan tekst.
  • Al het foldermateriaal van Bazalt Wonen wordt herschreven. Hierbij wordt gelet op taalniveau, leesbaarheid en hoeveelheid tekst.
  • De medewerkers met veel klantcontact volgen in 2019 de workshop “aanpak van laaggeletterdheid”. Zodat zij signalen van laaggeletterdheid beter kunnen herkennen.
  • Bazalt Wonen geeft aandacht aan het thema Laaggeletterdheid tijdens de Week van de Alfabetisering (2018). 
  • In 2019 zoekt Bazalt Wonen samenwerking met bijv. Bibliotheek Rivierenland of een welzijnsorganisatie om een actie te organiseren in de Week van de Alfabetisering.