Nieuwsbericht

Bazalt Wonen start met het meten van de kwaliteit van haar dienstverlening

Publicatiedatum: 20-03-2017

Bazalt Wonen meet jaarlijkse de kwaliteit van haar dienstverlening. Om te zorgen dat dit onafhankelijk en professioneel verloopt, werken we samen met een extern meetinstituut. Dit jaar is dat USP Marketing Consultancy uit Rotterdam.

Aankomende week start het standaard onderzoek. Huurders van Bazalt Wonen kunnen zowel online (via het bij ons bekende e-mailadres) als telefonisch benaderd worden.

De onderwerpen die worden gemeten zijn tevredenheid van huurders bij:

  • het zoeken en betrekken van een nieuwe woning
  • het verlaten van de oude huurwoning
  • het indienen van een reparatieverzoek

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van dienstverlening met collega-corporaties onderling te vergelijken. Maar nog belangrijker, wij bekijken op welke onderdelen onze dienstverlening verder moet verbeteren. Wij hopen dan ook dat zo veel mogelijk huurders willen meedoen met dit onderzoek.