Nieuwsbericht

Druk met de voorbereidingen voor de start bouw van Het Bakenkwartier

Publicatiedatum: 22-08-2019

Nabij het centrum op de oude locatie van het verzorgingstehuis Goezaete bouwt Zwaluwe Bouw en Projectontwikkeling in opdracht van Bazalt Wonen 8 nieuwe Nul-op-de-Meter sociale huurwoningen aan de Kerckelant in Werkendam. Zijlstra Infra is momenteel druk bezig met de uitvoering van diverse grondwerkzaamheden ter voorbereiding op de start bouw van deze 8 sociale huurwoningen. Daarnaast ontwikkelt Zwaluwe Bouw en Projectontwikkeling op deze locatie nog eens 10 eengezins- en 8 halfvrijstaande koopwoningen.

Bouwrijp maken: wat doen ze dan precies?
Het bouwrijp maken van het plangebied betekent dat het plangebied bewerkt wordt, zodat er begonnen kan worden met bouw. Denk hierbij aan het verwijderen van struiken, bomen en andere obstakels.

Start bouw naar verwachting begin september
Naar verwachting start Zwaluwe Bouw en Projectontwikkeling eind augustus of begin september 2019 met de bouwwerkzaamheden. De verwachte oplevering zal medio 2020 zijn.

Heeft u interesse in een huurwoning?
Alle huurwoningen worden ongeveer een paar maanden voor oplevering aangeboden via Woongaard, het regionale woonruimteverdeelsysteem. Houd onze website of www.woongaard.com in de gaten of lees meer informatie over deze huurwoningen op onze website

Meer informatie over de koopwoningen
Leest u op www.bakenkwartier.nl.