Nieuwsbericht

Energietoeslag voor lage inkomens is verhoogd

Publicatiedatum: 27-07-2022

Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer, maar vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er de energietoeslag. Dit is een eenmalig bedrag van voor huishoudens met een laag inkomen.

Energietoeslag is verhoogd
In juli is in Den Haag besloten om het eenmalige bedrag van € 800,00 naar € 1.300,00 te verhogen. Wat betekent dit voor u:

 1.  Ik heb € 800,00 ontvangen
  De eenmalige energietoeslag van € 800,00 is al op uw bankrekening gestort. U hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch een nabetaling van € 500,00. Begin augustus krijgt u een brief over de nabetaling. Rond 15 september wordt de nabetaling van € 500,00 gedaan. 
 2.  Ik heb een brief met een toekenning van € 800,00 ontvangen. Het bedrag is nog niet uitbetaald
  U hoeft niets te doen. Binnenkort ontvangt u het bedrag van € 800,00 op uw rekening. U krijgt vervolgens automatisch een nabetaling van € 500,00. Begin augustus krijgt u een brief over de nabetaling. Rond 15 septemberwordt het bedrag van € 500,00 aan u uitbetaald. 
 3. Ik heb een aanvraag ingediend, maar nog geen besluit op mijn
  aanvraag ontvangen

  U hoeft niets te doen. Als u recht heeft op de energietoeslag wordt het bedrag van wij automatisch het bedrag € 1.300,00 automatisch aan u uitbetaald. 
 4. Ik moet nog een aanvraag indienen
  U kunt tot 1 november 2022 een aanvraag indienen. Als u recht heeft op de energietoeslag wordt het bedrag van € 1.300,00 automatisch aan u uitbetaald. Bekijk hier of u er ook recht op heeft. Is dat zo? Vraag de energietoeslag dan aan bij gemeente Zaltbommel of Altena. Twijfelt u? Vraag de energietoeslag dan ook gewoon aan. U hoort vanzelf of u er wel of geen recht op heeft. U hoeft niet bang te zijn dat de energietoeslag invloed heeft op uw huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. En ook niet op een eventuele uitkering.