Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Jaarlijkse huurverhoging 2018

Publicatiedatum: 20-04-2018

Jaarlijks is 1 juli het moment voor woningcorporaties om te bepalen of de huurprijs van de huurwoningen moet worden aangepast.

Bazalt Wonen verhoogt met maximaal het inflatiepercentage*

Voor 2018 voert Bazalt Wonen wederom geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. Het inflatiepercentage is de maximale stijging die we doorrekenen: 1,4% In sommige gevallen kan het ook een lager percentage zijn (0,4% of 1,1%)

Waarop is de huurverhoging gebaseerd?

Omdat Bazalt Wonen niet kijkt naar uw inkomen, is voor een andere manier gekozen om te komen tot de huurverhoging: de kwaliteit van uw woning.

Om deze kwaliteit te bepalen, kijkt Bazalt Wonen onder andere naar de grootte van uw woning, het energielabel en de WOZ waarde (Waardering Onroerende Zaken). Daar is het percentage aan gekoppeld. Op deze manier komt de prijs en kwaliteit van onze woningen meer in verhouding en worden de huurverschillen kleiner.

Vanaf 21 april valt de huurverhogingsbrief op uw deurmat

Alle huurders van Bazalt Wonen ontvangen bij het Bewonersmagazine een brief. Daarin staat het verhogingspercentage, de nieuwe basishuurprijs en het verschil in Euro’s met de oude huurprijs. De ingangsdatum van de nieuwe huurprijs is 1 juli 2018. Verder attenderen wij u er graag op dat u het nieuwe huurbedrag zelf doorgeeft aan uw bank.

Het nieuwe Bewonersmagazine

Benieuwd naar ons nieuwe magazine? U vindt het hier.

Meer informatie

In de Huurkrant 2018 vindt u meer informatie over de huuraanpassing. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken. Hiervoor kunt u de modelbrief 'bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging' van de Huurcommissie gebruiken. Voor meer informatie kunt u via telefoonnummer 0800-488 72 43 contact opnemen met de Huurcommissie.

 *Definitie inflatie:

Inflatie is een algehele stijging van het prijspeil. Inflatie wordt ook wel geldontwaarding genoemd. Het gevolg van inflatie is dat je voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Men spreekt dan van een daling van koopkracht.