Nieuwsbericht

Jaarverslag en Opbrengstenboekje 2015

Publicatiedatum: 07-07-2016

Het Jaarverslag 2015 en Opbrengstenboekje 2015 van Bazalt Wonen staan online. Hierin leest u wat Bazalt Wonen in 2015 heeft gedaan en welke prestaties er geleverd zijn.

We splitsen ons jaarverslag. Alles wat verplicht is, maken we inzichtelijk in een cijfermatig verantwoordingsverslag: Jaarverslag 2015.

Alles wat we om de cijfers heen willen vertellen, beschrijven we in een opbrengstendocument: Opbrengstenboekje 2015.