Nieuwsbericht

Nieuwe verhuring: huur omhoog of huur omlaag?

Publicatiedatum: 22-12-2016

Bazalt Wonen zorgt dat mensen met een beperkt inkomen zoveel mogelijk in een voor hen betaalbare woning kunnen wonen. Ook het rijk eist van ons dat we ‘passend toewijzen’. We moeten onze huurwoningen met een prijs lager dan € 592 verhuren aan mensen met inkomen van maximaal € 22.200 (alleenstaande) of € 30.150 (2 persoonshuishouden) (prijspeil 2017). Bestaat het gezin uit meer dan 3 personen, dan huur je tot € 635 met een maximaal verzamelinkomen van € 30.150. Dat is een hele uitdaging. De voorraad aan betaalbare woningen is namelijk beperkt. Het komt dus aan op eerlijk verdelen én zorgen voor voldoende betaalbare woningen.

We keken dit jaar daarom opnieuw naar de hoogte van de huren van onze woningen. En we onderzochten hoe groot de vraag is naar betaalbare huurwoningen. We kwamen tot de conclusie dat we nu en op termijn onvoldoende betaalbare huurwoningen hebben. Dat willen we veranderen. Voortaan beoordelen we opnieuw de huurprijs van elke leegkomende woning.

Belangrijk vertrekpunt is dat Bazalt Wonen in de toekomst genoeg woningen heeft voor huurders die recht hebben op huurtoeslag. Deze huurders zijn sinds 1 jan 2016 door regels van het rijk verplicht om woningen te huren met een huur van maximaal € 635 euro. Het gaat hier om nieuwe huurders. Wij hebben als basis voor betaalbaarheid de prijs-/kwaliteit van de woning gekozen.

Dat betekent dat we de huur van een leegkomende woning verhogen als deze tot nu toe te goedkoop geprijsd is. Dit omdat de woning meer waard is. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe huurprijs wel acceptabel blijft. Dat deden we altijd al. En is de woning minder waard en heeft deze nu een te hoge huurprijs dan verlagen we de huur. We kiezen er dan bewust voor om inkomsten te laten liggen om voldoende betaalbare woningen te houden.

Het kan dus straks voorkomen dat u een woning met een lagere of een hogere huur op de website van Woongaard vindt, dan u er zelf voor betaalt. Dat kan de woning naast u zijn of in hetzelfde complex. We begrijpen dat dit tot vragen kan leiden, het lijkt oneerlijk. We kunnen en willen huren echter niet fors veranderen terwijl u in de woning woont. Het moment van afsluiten van het huurcontract is en blijft bepalend voor de hoogte van uw huur. Regelgeving verandert continu. Wanneer het rijk weer komt met nieuwe complexe regelgeving dwingt dit ons tot keuzes maken. Èn leidt dit weer tot aanpassingen. Voor vrije sector woningen, die een huurprijs hebben van meer dan € 710,68 gelden andere regels.