Nieuwsbericht

Noodopvang vluchtelingen in pand Bazalt Wonen

Publicatiedatum: 15-03-2022

 

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. Iedere gemeente in Nederland vangt in de komende periode vluchtelingen op. Bazalt Wonen stelt het leegstaande gedeelte van ons bedrijfspand aan de Lijnbaan/Merwestraat in Werkendam beschikbaar aan de gemeente Altena, voor de tijdelijke huisvesting van ca. 60 vluchtelingen uit Oekraïne. Zij zullen daar naar verwachting voor een periode van minimaal zes maanden blijven.  

Een veilig tijdelijk thuis
Wij vinden bij Bazalt Wonen dat iedereen een veilig thuis verdient, daar staan we voor. Deze groep mensen heeft onze hulp nodig en wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat wij, als lokale volkshuisvester, onze verantwoordelijkheid nemen om te helpen daar waar wij kunnen.

Heeft u vragen over de noodopvang van vluchtelingen in Werkendam?
Meer informatie leest u op de website van de gemeente Altena: www.gemeentealtena.nl/oekraine. Daar staat een overzicht van veelgestelde vragen. Mogelijk vindt u daar het antwoord op uw vraag al. U kunt ook een mail sturen: oekrainegemeentealtenanl.

Wilt u ook iets betekenen?
Het is hartverwarmend om te zien hoe onze samenleving opstaat voor deze groep vluchtelingen. Kijk op www.gemeentealtena.nl/oekraine hoe u bij kunt dragen.

We weten op dit moment nog niet wanneer de vluchtelingen precies aankomen en aan welke hulp of materialen zij behoefte hebben. Eerst wordt hard gewerkt om het pand geschikt te maken voor tijdelijke bewoning, pas later bepaalt de gemeente of er behoefte is aan de inzameling van spullen.