Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Ook prestatieafspraken 2020 Zaltbommel (Bommelerwaard) ondertekend

Publicatiedatum: 19-12-2019

Op maandag 16 december werden ze weer getekend: de prestatieafspraken voor 2020 voor de gemeente Zaltbommel. De gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel, Bazalt Wonen, Woningstichting De Kernen, Woningstichting Maasdriel en de twee huurdersbelangenverenigingen zetten hun handtekening onder de jaarlijkse afspraken. In deze afspraken schrijven we welke thema’s in 2020 in de regio Bommelerwaard extra aandacht moeten krijgen van de woningcorporaties en de gemeentes.

Een van deze speerpunten is de borging van voldoende beschikbaarheid van huurwoningen. Samen met de andere partijen zoeken we uit aan wat voor woningen er behoefte is en waar deze gebouwd moeten worden.

Ook de leefbaarheid van de wijken blijft een belangrijk onderwerp. In Zaltbommel en Maasdriel onderzoeken we samen wat er speelt in een buurt. Zo kunnen we op buurtniveau tot initiatieven komen om de wijken prettiger en leefbaarder te maken.

Daarnaast maken we afspraken over thema’s als gasloos, CO2-neutraal en klimaatadaptatie. Die afspraken worden steeds concreter. Want het is duidelijk dat we alleen resultaten kunnen boeken, als we daarin nauw samenwerken.

De gemeentes en de woningcorporaties hebben extra aandacht voor de huisvesting van urgente doelgroepen, zoals mensen met een verblijfsvergunning, een zorgvraag of die genoodzaakt zijn om te verhuizen (sociaal urgenten of herstructureringsurgenten). We hebben afspraken gemaakt over het maximale aantal woningen dat met voorrang naar deze doelgroepen gaat.

Meer weten? Lees de complete prestatieafspraken voor de gemeente Zaltbommel en Bommelerwaard.