Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Prestatieafspraken gemeente Altena voor 2020 ondertekend

Publicatiedatum: 09-12-2019

Afgelopen woensdag 4 december ondertekenden Bazalt Wonen, Woonstichting Land van Altena, Woonservice Meander, de gemeente Altena en de drie huurdersbelangenverenigingen de jaarlijkse prestatieafspraken. In deze afspraken schrijven we welke thema’s in 2020 extra aandacht moeten krijgen van de woningcorporaties en de gemeente.

Samen met de andere partijen werken we voortdurend aan het onderhoud aan huurwoningen, aan het betaalbaar houden van de huren en aan nieuwbouw. Daarnaast zijn de speerpunten voor 2020:

 • Woonprogramma
  Samen met de andere partijen werken we een woonprogramma uit. Dat houdt in dat we uitzoeken aan wat voor woningen er behoefte is. Ook komt hierin te staan hoeveel woningen we in Altena moeten bouwen, in welke prijsklasse (zowel koop als huur) en waar.
 • Duurzaamheid
  De woningcorporaties werken aan het verduurzamen van hun woningen. Dit doen we o.a. door isolatie van daken, muren en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen. Er is een Altena Energiestrategie, die zegt dat Altena CO2-neutraal moet zijn in 2046. Hiervoor stelt de gemeente een uitvoeringsagenda op. Ook maken gemeente en corporaties afspraken hoe bestaande bouw gasloos kan worden.
 • Klimaatdialogen
  Door de klimaatverandering is er een groter risico op wateroverlast, verdroging, hittestress en overstromingen. De gemeente voert in 2020 klimaatdialogen met onder andere de corporaties. Zo kan er een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda opgesteld worden. Dit gaat over de openbare ruimte, maar ook over woningen en tuinen.
 • Opvang van kwetsbare, urgente doelgroepen
  De gemeente en de woningcorporaties hebben extra aandacht voor de huisvesting van
  kwetsbare, urgente doelgroepen.
 • Leefbaarheid
  In Altena is een groeiende groep van kwetsbare bewoners in huurwoningen. Nieuwe
  huurders kampen vaker met schulden of met psychiatrische problemen. Vaak hebben zij een inkomen uit een uitkering en niet uit werk. Dat maakt ze extra kwetsbaar. De gemeente en de woningcorporaties werken er voortdurend aan de leefbaarheid in de kernen optimaal te houden. Dat doen zij onder andere door de inzet van de gebiedsregisseurs van de gemeente.

Meer weten? Lees de complete prestatieafspraken voor de gemeente Altena.