Nieuwsbericht

Samenwerkende Woningcorporaties Rivierengebied (SWR) zeer bezorgd

Publicatiedatum: 05-06-2018

Dreiging van 17 miljoen euro extra belastingdruk uit Den Haag op sociale woningbouw in Rivierengebied


De Samenwerkende Woningcorporaties Rivierengebied (SWR) luiden de noodklok nu de afspraken voor sociale woningbouw nog verder onder druk dreigen te komen staan. Dit komt door de belastingplannen van de regering die een negatief effect gaan hebben op de sociale huursector. Het geld dat aan extra belasting wordt betaald, kan niet meer worden geïnvesteerd in sociale woningbouw en verduurzaming. Huurders en woningzoekenden in de regio worden de dupe.  

Belastingsysteem probleem
Naast een forse verhoging van de vennootschapsbelasting worden de corporaties extra aangeslagen door een Europese richtlijn, de zogeheten Anti Tax Avoidance Directive. Deze wet is bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan, maar pakt voor corporaties – onbedoeld - negatief uit. Organisaties die meer lenen dan winst maken gaan extra belasting betalen. Voor de SWR betekent dit dat er circa 17 miljoen euro minder geïnvesteerd kan worden in sociale woningbouw of verduurzaming de komende 9 jaar.

Oproep aan lokale politiek
Nieuwbouw en verduurzaming komen in de knel in Rivierenland. Woningzoekenden blijven langer op de wachtlijst en huurders moeten wachten tot hun huis energiezuiniger wordt gemaakt. Het kabinet wil dat de corporaties investeren en versnellen, maar trekt zelf aan de handrem door deze belastingwet die negatief uitpakt voor woningcorporaties. De SWR roept de lokale politiek op om de landelijke politici te bewegen deze nieuwe belastingmaatregel voor corporaties uit te sluiten. ATAD betekent voor heel Nederland 300 miljoen extra belastingen en daarnaast lopen de vennootschapsbelasting en de verhuurderheffing verder op.

Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland (SWR)
SWR is een samenwerking van: Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen • Woonstichting De Kernen • KleurrijkWonen • Woningcorporatie SCW • Stichting Woningbeheer Betuwe • Woningstichting Maasdriel • Bazalt Wonen.