Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Taalakkoord Rivierenland 2018-2020

Publicatiedatum: 13-04-2018

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Daarvan wonen naar schatting ruim 23.000 mensen in de regio Rivierenland. We noemen dit met een mooi woord ‘laaggeletterdheid’. Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de bevolking.

Bijna een jaar geleden verbond Bazalt Wonen zich aan het Bondgenootschap voor Geletterdheid Rivierenland. Dit bondgenootschap bestaat inmiddels uit 48 partijen die samen laaggeletterdheid gericht aanpakken.

Bijna een jaar verder

Het team van taalambassadeurs heeft ons onderhoudsboekje onder de loep genomen. Zij gaven ons tips hoe wij nog beter kunnen schrijven. Dit boekje wordt verstrekt op het moment dat een woning grootschalig wordt gerenoveerd. Verder hebben de taalambassadeurs geholpen bij de beoordeling van de teksten voor onze nieuwe website. Is onze informatie straks voor iedereen ook goed te begrijpen?

De organisatie zet zich dit jaar verder in om de medewerkers te trainen in het herkennen van laaggeletterdheid en het eenvoudiger communiceren in (nieuws)brieven, op flyers en websites etc. Het is belangrijk dat alle brieven en communicatie voor iedereen duidelijk is. Van brieven aan huurders tot partners met wie we samenwerken. Met het onderhoudsboekje en de hulp van de taalambassadeurs zetten we een grote stap in de richting van duidelijke communicatie.

Verder nieuwtjes uit de regio zijn:

  • In de gemeente Buren zijn nu 4 leerpunten actief waar inwoners van de gemeente kunnen werken aan hun basisvaardigheden. Deelnemers gaan in een maatwerktraject aan de slag met bijvoorbeeld lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden.
  • Op 10 en 19 april worden diverse werkcoaches van Werkzaak Rivierenland getraind in het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden. Ze gaan het screenen op laaggeletterdheid ook verankeren in hun werkprocessen.
  • Op 3 april zullen diverse medewerkers van het UWV een opfristraining herkennen en doorverwijzen krijgen.
  • Stichting Lezen & Schrijven heeft budget beschikbaar voor goede projecten die de thema’s geld (armoede/schulden) en laaggeletterdheid aan elkaar verbinden.

Week van de Alfabetisering

Letters en cijfers zijn overal, dus het probleem ook. Helaas weten te weinig mensen in Nederland van dit probleem af. En hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot 10 september de Week van de Alfabetisering met als thema: een goede daad is het delen waard. Voor meer informatie kunt u terecht op www.weekvandealfabetisering.nl