Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Uitspraak Raad van State inkomensafhankelijke huurverhoging

Publicatiedatum: 04-02-2016

Sinds 2013 mogen woningcorporaties inkomensafhankelijke huurverhogingen doorvoeren. Gisteren deed de Raad van State uitspraak in een zaak over het doorgeven van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan woningcorporaties. De Raad van State heeft bepaald dat dit niet mag. Dit kan gevolgen hebben voor de huurverhogingen van afgelopen jaren, en die van dit jaar. Voor huurders van Bazalt Wonen is deze uitspraak niet van toepassing; wij hebben de afgelopen jaren geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Sinds 2013 kunnen woningcorporaties inkomens van huurders van sociale huurwoningen opvragen bij de Belastingdienst om scheefwonen tegen te gaan. Bij scheefwonen blijven mensen in sociale huurwoningen wonen, terwijl ze in de tussentijd meer zijn gaan verdienen en daarmee eigenlijk niet meer in aanmerking komen voor de woning. Woningcorporaties mogen de huren van deze scheefwoners verhogen op basis van de inkomensgegevens die ze van de Belastingdienst krijgen. Dat moet huurders stimuleren om uit de (goedkope) huurwoning te gaan en door te stromen naar een koopwoning of huis in de vrije sector.

De Raad van State heeft beoordeeld dat dit niet mag. In de wet staat namelijk niet expliciet dat de Belastingdienst verplicht is om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen, terwijl dit wel nodig is, aldus de Raad van State. De Woonbond onderzoekt of het huurders kan helpen om de huurverhogingen waarvoor de gegevens zijn gebruikt, terug te vorderen.

Reactie minister Blok

Minister Blok heeft maatregelen genomen om expliciet in de wet op te nemen dat de Belastingdienst verplicht is inkomensverklaringen te verstrekken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Verder beraadt de minister zich over de gevolgen die deze uitspraak heeft voor de opvraag van de inkomensgegevens voor de huurverhogingen per 1 juli 2016.

Wat betekent dit voor u?

De uitspraak van de Raad van State in deze zaak heeft geen gevolgen voor huurders van Bazalt Wonen. Wij hebben geen inkomensafhankelijke huurverhogingen doorgevoerd, waardoor er geen sprake is van het eventueel terugdraaien van een huurverhoging of andere maatregelen.