Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woningcorporaties in het nieuws

Publicatiedatum: 01-03-2018

Vandaag verscheen een bericht van de Woonbond in het nieuws dat woningcorporaties behoorlijke winsten zouden maken op sociale huurwoningen. Bij Bazalt Wonen begrijpen wij, dat het bericht bij bewoners vragen kan oproepen. Daarom lichten wij het bericht graag toe, aangezien het verhaal van de Woonbond ongenuanceerd is. 

Investeren

Zoals ieder bedrijf, die financieel gezond wil blijven moet er een bepaalde mate van winst worden gemaakt. Zo ook bij Bazalt Wonen. Deze winst wordt weer geïnvesteerd in nieuwbouw, verbetering en verduurzaming van sociale huurwoningen. Zonder een gezonde winstmarge kunnen deze investeringen niet plaatsvinden. In overleg met onze huurdersorganisaties bespreken wij op basis van de geformuleerde woonopgaven waar onze financiële middelen aan besteed worden. We blijven ons de komende tijd inspannen om de huurlasten voor huurders zo betaalbaar mogelijk te houden.