Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Woonlinie ondertekent Convenant Buurtbemiddeling Altena

Publicatiedatum: 14-12-2020

Onlangs ondertekenden de gemeente Altena, Woonservice Meander, Woonstichting Land van Altena, Woonlinie en Surplus een nieuw convenant voor Buurtbemiddeling. De vijf organisaties gaan, na een proefperiode van twee jaar, nu voor onbepaalde tijd de samenwerking aan om zoveel mogelijk burenconflicten op te lossen.

Buurtbemiddeling
Alle inwoners van de gemeente Altena, die in een conflictsituatie met hun buren zitten, kunnen kosteloos gebruik maken van Buurtbemiddeling. Surplus zet een getraind team van vrijwillige bemiddelaars in om belangeloos te bemiddelen tussen buren. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en de bemiddelaars blijven neutraal. Het doel van de bemiddeling is om buren weer met elkaar in gesprek te laten komen en toe te werken naar oplossingen om de ruzie te beëindigen en verdere escalatie te voorkomen.

Overlast
De meest voorkomende oorzaken van een burenruzie zijn geluidsoverlast, pesterijen en problemen buiten of in de tuin, zoals een schutting, grote bomen of overhangende takken. Daarnaast komt overlast van kinderen en dieren, rommel en stank en parkeerproblemen ook regelmatig voor.
Jaarlijks wordt er in de gemeente Altena ongeveer 50 keer een beroep gedaan op Buurtbemiddeling. In 65% van de gevallen waar bemiddelaars ingezet worden, wordt het conflict tussen de buren ook daadwerkelijk opgelost. Inwoners nemen rechtstreeks contact op met Surplus, of melden overlast bij de politie, gemeente of woningcorporatie, die op hun beurt Buurtbemiddeling inschakelen. 

Buurtbemiddeling nodig?
Neem dan vrijblijvend contact op met de coördinator buurtbemiddeling van Surplus via telefoonnummer 0162 - 748 600 of per e-mail bbaltenasurplusnl.