Governance

Bazalt Wonen hecht grote waarde aan goed bestuur en legt daarover op een transparante wijze verantwoording af. We onderschrijven de Governancecode voor Woningcorporaties.

 • Statuten en reglementen  
 • Integriteit 
 • Bestuur en Toezicht 
 • ANBI-status 

Statuten en reglementen

Integriteit

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Daarom heeft Bazalt Wonen een klokkenluiderregeling en een integriteitscode die actief wordt nageleefd.
Lees hier meer over de Klokkenluiderregeling. 
Lees hier meer over de Integriteitscode.

Bestuur & Toezicht

Bazalt Wonen wordt bestuurd door 1 directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de taken en werkwijze van het bestuur en bestaat uit de volgende personen:

 • De heer F. van Beers
 • De heer G. van den Anker
 • De heer B. van den Heuvel
 • Mevrouw P. Nieuwenhuis
 • De heer G. de Ruiter
 • Mevrouw M. Toenders-Broeders
 • De heer G. van Wijgerden

Bekijk het aftreedrooster van de Raad van Commissarissen.

Beloningsbeleid

Bazalt Wonen houdt zich aan afspraken binnen de Wet Normering Topinkomens. Onze verantwoording over het beloningsbeleid is te vinden in de jaarrekening.

ANBI-status

Bazalt Wonen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status sluit aan bij onze missie, visie & opgaven. ANBI’s zijn verplicht de volgende gegevens op de website te plaatsen:

 • Naam van de instelling: Bazalt Wonen
 • RSIN Bazalt Wonen: 806437030
 • RSIN Fiscale Eenheid Bazalt Wonen: 819195546
 • Contactgegevens
 • Beloningsbeleid, verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden