Regionale Geschillencommissie

Regionale Geschillencommissie

Wanneer u het er niet mee eens bent
Waar mensen een wens hebben tot het huren van een woning, kunnen er op twee manieren problemen ontstaan:

  • onenigheid wanneer er sprake is van onjuist gebruik van het woonruimteverdelingssysteem;
  • onenigheid met één van de corporaties over de afhandeling van klachten van bijvoorbeeld burenoverlast, uw woonomgeving of technische zaken in en om uw woning.

Problemen zijn er om opgelost te worden
Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid de klachten die u hebt te bespreken. Dat kan aan de balie, per telefoon, schriftelijk of per e-mail. Het bespreken voorkomt dat er een meningverschil ontstaat waar u samen niet uitkomt. Vindt u dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, of bent u het niet eens met de oplossing die u aangeboden is? In zulke gevallen kunt u gebruik maken van de Regionale Geschillencommissie Land van Heusden en Altena, hierna te noemen RGC.

Wat doet de Regionale Geschillencommissie?
De RGC treedt op voor de twee corporaties uit het Land van Heusden en Altena te weten Bazalt Wonen en Woonstichting Land van Altena. Deze commissie zal bij een geschil functioneren als de geschillencommissie van de corporatie waar het geschil betrekking op heeft, of adviseert bij een geschil over het onjuist gebruik van het woonruimteverdelingssysteem. Deze commissie functioneert onafhankelijk, dat wil zeggen dat geen van de commissieleden werkzaam is voor of bij één van de drie aangesloten corporaties.

Wilt u meer weten over de werkwijze van de Regionale Geschillencommissie, klik dan hier. Of vul hiernaast direct het Geschillenformulier in en stuur het digitaal toe naar infobazaltwonennl