Partners

Bazalt Wonen is een maatschappelijke organisatie. Wij voelen ons betrokken bij en medeverantwoordelijk voor maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied. Alleen in samenwerking met onze partners kunnen wij onze doelstellingen bereiken. Met wie werken wij samen?

Primaire partners

  • Overheden (Colleges van B&W en gemeenteraden van de gemeenten Altena, Zaltbommel en Maasdriel; Provincie Noord Brabant en Provincie Gelderland; Ministerie van BZK.)
  • Bewoners- en huurdersverenigingen (Huurdersvereniging Inbreng, Huurders Belangen Vereniging Land van Heusden en Altena (HBV) en Huurdersvereniging Bommelerwaard, bewonerscommissies; buurtcomités; steunpuntcommissies; wijk- en dorpsraden en klantpanels).

Overige partners

  • Zorg- en welzijnsorganisaties
  • Partners in bouwen en wonen
  • Collega-corporaties en branche organisaties

Toezichthoudende partijen

  • Extern toezicht (Autoriteit Woningcorporaties; Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden