Meepraten als huurder

Als huurder kunt u actief meepraten over onderwerpen die te maken hebben met uw woon- en leefomgeving. U kunt bijvoorbeeld lid worden van een bewonerscommissie. Deze komt op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex of een buurt.

Wilt invloed hebben op het beleid van de corporatie of de gemeente als het gaat om sociaal huren? Dan kunt u lid worden van een huurdersvereniging. Beide groepen huurders komen op voor het algemeen belang en zijn er niet om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedere huurder zelf contact met ons opnemen.

Wat doet een bewonerscommissie

De bewonerscommissie denkt actief mee over de directe woon- en leefomgeving.

  • onderhoud aan het complex
  • leefbaarheid in het complex
  • servicecontracten zoals schoonmaak en tuinonderhoud

Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten uitvoeren om een complex leefbaar te houden, bijvoorbeeld:

  • het organiseren van een opruimdag, tuindag of buurtfeest
  • het verspreiden van een nieuwsbrief
  • het verwelkomen van nieuwe bewoners

Kijk voor meer informatie over bewonerscommissies op de website van de Woonbond.

De huurdersvereniging

De huurdersvereniging geeft advies over beleid van de corporatie. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging of het veranderen van de huurovereenkomst. De huurdersvereniging is ook gesprekspartner van de gemeente en de corporatie bij het maken van afspraken over de prestaties die de corporatie gaat leveren. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden