Werken bij Bazalt Wonen

Vragenlijst Binnenvergt

Leuk dat u interesse heeft!

Resultaten online vragenlijst over de leefbaarheid in de Binnenvergt

 

De Binnenvergt, één van de oudste uitbreidingswijken van Zaltbommel, heeft zoals u weet de afgelopen 10 jaar een enorme herontwikkeling ondergaan. Oude portiek-etageflats zijn gesloopt en er is een prachtige wijk voor teruggekomen. Bazalt Wonen is trots op de ontwikkeling die de Binnenvergt heeft doorgemaakt. Maar hoe tevreden bent u eigenlijk als wijkbewoner? Bewoners gaven hun mening.  

Samenvatting
De leefbaarheid van de Binnenvergt krijgt van zijn inwoners een gemiddelde beoordeling van een 7,1. Dit is het gemiddelde van alle onderdelen bij elkaar. Wanneer er gevraagd wordt om een cijfer te geven voor de wijk, is op een enkeling na iedereen zeer positief over de wijk. Meer dan 75% van alle respondenten geeft aan de wijk een 8,0 of hoger te geven.

Wat valt op?

  • De inwoners geven aan zich echt thuis te voelen in de nieuwe wijk.
    Wanneer je een rondje loopt door de wijk en mensen spreekt, merk je ook echt dat ze trots zijn.
  • De inwoners geven ook duidelijk aan dat de wijk een verbetering is voor Zaltbommel en dat criminaliteit daardoor bijna niet meer voorkomt, met als resultaat dat inwoners zich veilig voelen.
  • Verder zijn de inwoners zeer positief over de kwaliteit van de woningen die er gebouwd zijn, met name het zeer diverse aanbod vergeleken met vroeger.


Wat zijn de kritische kanten?
Ook zijn de inwoners zeer kritisch over een aantal aspecten, te weten:  

  • Zo zijn er veel opmerkingen over het verkeer en met name het structureel tekort aan parkeerplaatsen wordt vaak genoemd. Bezoekers van de binnenstad en ouders van kinderen op de basisschool parkeren hun auto’s in de wijk, waardoor er vaak geen plek meer is voor bewoners.
  • Verder wordt genoemd dat hardrijden een probleem is, waardoor het gevaarlijk is voor kinderen om veilig buiten te spelen.
  • Een ander aspect waar veel mensen kritisch op zijn, is de grote hoeveelheid hondenpoep die op grasveldjes en pleintjes wordt achtergelaten. Hondeneigenaren ruimen vaak de hondenpoep zelf niet op waardoor veel mensen hier overlast door hebben en zich hieraan storen.

Hieronder worden de gemiddelde cijfers per onderdeel nog een keer schematisch weergegeven:

Fysieke omgeving

Kwaliteit woningen

8,0

Kwaliteit woonomgeving

7,5

Parkeerplaatsen

6,4

Openbare verlichting

7,2

Inrichting pleintjes

7,1

Groenvoorzieningen

6,8

Speelvoorzieningen

6,8

Openbare voorzieningen

7,5

Winkels

7,2

Horeca

6,7

   

Sociale omgeving

Thuisvoelen

8,1

Omgang bewoners

7,3

Sociale contacten

7,1

Samenstelling bevolking

7,5

Betrokkenheid

6,4

   

Overlast

Overlast personen

7,2

Overlast vuil en stank

6,9

Overlast uitwerpselen van dieren

6,1

Overlast activiteiten

6,9

   

Veiligheid

Criminaliteit

7,5

Geweldpleging

8,0

Diefstal en inbraken

7,5

Vandalisme

6,9

Veiligheidsgevoel

8,3

Toezicht politie

6,1

Verkeersoverlast

6,7

Verkeersveiligheid

6,3