Werken bij Bazalt Wonen

Proclaimer

Dit is de officiële website van Bazalt Wonen. Bazalt Wonen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze inhoud actueel en juist te houden. Komt u desondanks fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt daarvoor het adres infobazaltwonennl gebruiken.

Wij streven naar goede en volledige informatievoorziening. Toch kunnen wij niet garanderen dat onze informatie continu juist is. Aan de informatie op www.bazaltwonen.nl kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Stichting Bazalt Wonen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 18114807.

Copyright

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van Bazalt Wonen en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring van ons is verkregen.

Blogs

De blogs weerspiegelen de persoonlijke mening van onze medewerkers. Bazalt Wonen als organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.

Publiceren op www.bazaltwonen.nl

Bazalt Wonen is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van www.bazaltwonen.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over de site, of wilt u een evenement of ander nieuws aanbieden voor publicatie, stuur dan een e-mail naar infobazaltwonennl. Het bieden van deze mogelijkheid betekent niet dat automatisch tot publicatie wordt overgegaan. Informatie kan zonder tegenbericht worden geweigerd, worden aangepast of zaken kunnen op een ander moment plaatsvinden dan gewenst. Over publiceren op www.bazaltwonen.nl wordt niet gecorrespondeerd.

Privacy

Voor Bazalt Wonen staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. Lees hierover meer in onze privacyverklaring

Het gebruik van cookies op de website

Meer informatie over het gebruik van cookies op de website leest u in onze cookieverklaring. Wilt u meer weten over het gebruik van cookies? Dit leest u op de website van Cookierecht.

E-mailcorrespondentie

Aan de inhoud van e-mail verzonden door Bazalt Wonen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in een e-mailbericht, inclusief eventuele bijlagen, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie kan privacygevoelig zijn en mag daarom niet openbaar gemaakt, gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van Bazalt Wonen. Bazalt Wonen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Is een e-mail die wij hebben verzonden niet voor u bestemd? Wilt u dit dan aan ons melden. U mag de e-mail niet verder verspreiden. Omdat e-mail via derden verzonden kan worden, moet u bij het verzenden rekening houden met vertraging of fouten in de overdracht. Ook is het mogelijk dat een virus zich zonder ons medeweten via e-mail verspreidt.

Spelregels social media

  • Wanneer u Bazalt Wonen een bericht stuurt via onze social media, lezen wij dat op z’n laatst de eerstvolgende werkdag. Inhoudelijke vragen zetten wij door naar onze klantconsulenten, u ontvangt z.s.m. een reactie.
  • Wij raden u aan met spoedeisende technische klachten direct contact met ons op te nemen via telefoonnummer 088 - 520 4000.
  • We verstrekken geen vertrouwelijke of schadelijke informatie over collega’s, klanten of stakeholders.
  • We respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht.
  • Etnische en persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. Berichten waarin de namen van onze collega’s publiekelijk worden vermeld, verwijderen wij.