Huuraanpassing 2019; hoe doen we dat?

Per 1 juli zijn de huurprijzen van onze woningen aangepast. Afgelopen jaar verhoogden wij de huurprijzen van onze woningen met gemiddeld 1,7%. Dit is gelijk aan de inflatie. Per woning kan het percentage echter verschillen. Hoe dit precies werkt en waarom we dit doen, lichten we graag toe.

De hoogte van de aanpassing kan verschillen
Betaalbaarheid van onze woningen vinden wij belangrijk, daarom passen wij de huren niet meer dan nodig aan. Bij het aanpassen van de huren werken wij toe naar een mooie balans tussen de prijs en de kwaliteit van een woning. De kwaliteit van een woning beoordelen wij aan de hand van de WOZ-waarde, de grootte en het energielabel. 

Zo kan het dus voorkomen dat een huurder een lagere huur betaalt op dit moment, dan de woning naar ons inzicht waard is. Dit gebeurt ook andersom, dat de huur van een woning de afgelopen jaren te hard is gestegen ten opzichte van de kwaliteit.

Om de ontwikkeling van de huurprijs de goede richting op te krijgen, werken wij met verschillende percentages:

  • 0,0% en 1,0% voor huurders waarvan we de huurstijging willen matigen;
  • 1,7% voor huurders die een huur betalen wat al op het juiste niveau ligt;
  • en 2,5% en 3,5% voor huurders waarvan de huurprijs wat sneller naar het gewenste niveau mag groeien.


Wat doen we met onze huurinkomsten?
De huurinkomsten gebruiken wij om onderhoud aan onze woningen uit te voeren, nieuwe woningen te bouwen, bestaande woningen energiezuiniger te maken en onze bedrijfslasten en de verhuurdersheffing en overige belastingen te betalen.