Geen objecten gevonden

Toestemmingsverklaring foto/video

Waar geef je toestemming voor?
Met deze digitale Toestemmingsverklaring geef je ons toestemming voor het rechtenvrij gebruik van jouw beeldmateriaal.

Hoelang wordt jouw beeldmateriaal bewaard?
We bewaren jouw foto('s) of video('s) onbeperkt. En zetten deze beelden in voor diverse on- en offline publiciteitsdoeleinden uit naam van Bazalt Wonen en/of Bouwlinie (dochteronderneming van Bazalt Wonen), zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. Natuurlijk mag je altijd de door jouw gegeven toestemming intrekken. Als je jouw toestemming intrekt, bewaren we jouw beeldmateriaal niet meer.

Uw gegevens
Ben je huurder van Bazalt Wonen?*
Ben je 18 jaar of ouder?*
Geslacht*
Akkoordverklaring
Akkoordverklaring ouder/voogd*
Akkoordverklaring*