Visitatie

In het eerste kwartaal van 2022 heeft de maatschappelijke visitatie Bazalt Wonen plaats gevonden. Hierin wordt gekeken hoe we als Bazalt Wonen maatschappelijk presteren.

We zijn blij met de resultaten. Op alle onderdelen scoren we minimaal ruim voldoende of beter. Hieruit trekken we de conclusie dat we ons werk naar behoren hebben kunnen uitvoeren. We zien ook verbeterpunten en nemen de opmerkingen en adviezen van de visitatiecommissie en onze belanghebbenden ter harte. Het visitatierapport biedt goede aanknopingspunten om te blijven werken aan onze missie er voor te zorgen dat iedereen een prettig, huis, thuis, leven heeft. Of zoals wij het noemen: “Een thuis beleven met Bazalt Wonen”. We betrekken onze partners hier graag bij.

De Infographic (samenvatting) en Visitatierapport hiernaast op de pagina kunt u de resultaten nalezen.

Alles over:
Visitatierapport 2022 Bazalt Wonen Infografic visitatie 2022 Bazalt Wonen